när chefer styr hälsan
Utbildningar >Synkronisera arbetet med livsstil och arbetsmiljö

Synkronisera arbetet med livsstil och arbetsmiljö

Rätt sorts fysisk aktivitet minskar belastnings- och stressrelaterad ohälsa, som annars ofta resulterar i sjukskrivning. Vi ger exempel på hur man som chef gör goda levnadsvanor till en strategisk fråga och hur man enkelt och konkret kan gå till väga på sin arbetsplats.

Innehåll:

  • Individanpassad träning
  • Motiverande samtal
  • Tredubbel effekt
  • Samband livsstil - belastning
  • Samband hälsa - produktivitet
  • Effektiva medarbetare för produktiva resultat