när chefer styr hälsan

Chefens ledarskap har dubbel påverkan på hälsan

En granskning av 40 nordiska forskningsartiklar visar att ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Både genom det direkta agerandet och genom indirekt påverkan på arbetsplatsen.

Friskvården är inte tillräckligt effektiv

Anpassa träning till medarbetarens behov

Träning lockar inte de med sämst hälsa. Många väljer en annan typ av friskvård som massage eller liknande. Eftersom det finns ett samband mellan fysisk kapacitet och sjukskrivningar, påverkas alltså inte hälsan i positiv riktning. Antalet sjukskrivningar fortsätter istället att öka.

Bli en förebild för dina medarbetare

Skapa en hälsokultur på arbetsplatsen

Medarbetare mår bra av att kunna ha chefen som en förebild, att chefen ser och stöttar dem, är tillgänglig och kan motivera, inspirera och stimulera. Samtidigt som chefen ger utrymme för medarbetarna att ta eget ansvar och egna beslut.


Hälsokalkylen

Testa hur hälsoarbetet kan förbättra ert resultat

Denna kalkylator tar fram resultatförbättringen ni kan få när ni använder våra hälsotjänster.

0 %
0 %

Vi har i över 20 år hjälpt kunder inom flera olika branscher