när chefer styr hälsan
Utbildningar >Strategisk hälsa för ledningsgrupper

Strategisk hälsa för ledningsgrupper

Chansen att lyckas med förbättringsprocesser ökar avsevärt om ledningen engagerar sig och går före med ett strategiskt arbete. Med tydliga mål blir hälsan en del av ledningsarbetet, där man själv aktivt deltar genom att stimulera medarbetarna med såväl en bra livsstil som med att förbättra arbetsorganisation och samarbetet inom företaget.  

Innehåll

Under en halvdag går vi igenom hur ni som ledningsgrupp lägger upp riktlinjerna för en hälsoeffektiv organisation. Processen berör både individen (livsstil, motion, kost mm) och organisationen (ledarskap, arbetsmiljö, samarbete).

  • Varför arbeta med hälsa? Vad tjänar ni  på det? Belägg för effekter?
  • Hur ser nuläget ut?  Insatser?
  • Målbild och strategi
  • Framtagande av organisationens hälsoplan
  • Riktlinjer för ett långsiktigt hälsoarbete