när chefer styr hälsan
Utbildningar >Stärk personalens hälsa och arbetsförmåga

Stärk personalens hälsa och arbetsförmåga

En genomsnittlig anställd använder ungefär 60–70 % av sin fulla potential på jobbet. Resten går till spillo för att individens resurser inte räcker till och för att man inte arbetar med rätt saker. Genom att stärka medarbetarnas förmåga och kapacitet, förbättras förutsättningarna avsevärt. Motsåndskraften ökar och pressen minskar med bättre prestationer som resultat.

Innehåll:

  • Livsstil, hälsa och arbetsliv
  • Rätt tränad för arbetet
  • Samband livsstil - belastning
  • Samband hälsa - produktivitet
  • Effektiva medarbetare för produktiva resultat
  • Hur man ändrar vanor