när chefer styr hälsan
Utbildningar >Förbättra medarbetarnas arbetslust

Förbättra medarbetarnas arbetslust

Medarbetarna gör bäst ifrån sig när de är kreativa, engagerade och känner mening i det de gör. Meningsfullhet är till och med en starkare drivkraft än löneökning och bonus. 
Det visar flera aktuella studier som undersökt vad det är som triggar personalen till att göra ett bra jobb. Uppmärksamhet, uppskattning, påverkan, samarbete, arbetsklimat, välmående är några värdeord som är viktiga att titta närmare på för att uppnå ett gott resultat på arbetsplatsen!

Innehåll:

  • Arbetsglädjens betydelse
  • Positiva effekter
  • Beteenden som skapar arbetsglädje
  • Att kartlägga situationer med högt engagemang
  • Uppmuntran och lustkänsla
  • Balansen i arbetslivet