när chefer styr hälsan
Artiklar >Inspiration >7 bra argument för att starta ett hälsoprogram

7 bra argument för att starta ett hälsoprogram

Feb 08
Erland Colliander
  • Hälsofrämjande
  • Ledarskap

Sjukvården är bra på att behandla sjukdomar och de är bra för att tidig upptäcka sjukdomar, men de gör inte mycket för att förebygga sjukdomar. Mycket av detta sköts på våra arbetsplatser i form av hälsoprogram.

Amerikanska arbetsgivare har dragits in till en position där de är bland de viktigaste aktörerna för att förebygga sjukdom. De vill egentligen inte göra det. De föredrar att tillverka och sälja produkter, tillhandahålla tjänster, leverera de varor och tjänster som de är avsedda att producera. Men arbetsplatserna gör mer för sjukdomsprevention och välbefinnande än någon annan instans i samhället idag säger Steven Aldana från det amerikanska wellnessföretaget WellSteps.

Han presenterar i en intressant artikel sju argument för att ha ett hälsoprogram. Han säger att ett hälsoprogram:

- bidrar till bättre levnadsvanor - minskar hälsorisker - minskar vårdkostnader - ökar produktiviteten - minskar sjuknärvaron - kan bidra till förenklad nyrekrytering - hjälper till att öka arbetsglädjen

Ett hälsoprogram kan bryta en negativ utveckling över tid som går från hälsosamt beteende via ökad hälsorisk till kronisk sjukdom och till slut ökade kostnader.

Programmet måste bidra till att hälsosamma beteenden upprätthålls i flera år. Så fort man slutar ha hälsosamma beteenden slutar man få fördelarna.

Läs originalartikeln