Våra studier visar goda resultat


Studie från hemtjänsten

Konceptet Chefshälsa testades i en kommunal hemtjänstenhet och jämfördes mot två kontrollgrupper.

Resultatet inom den aktiva gruppen visar dels ökade frisktal (från 11 % till 32 %) och dels förbättrad upplevd hälsa. Kontroll­gruppern­as frisktal ökade, fast i mindre omfattning, samtidigt som den upplevda hälsan försämrades.

Denna studie visar att ett koncept där chefer utbildas och stöttas i livsstils- och hälso­frågor, är en effektiv väg för att uppnå ökad hälsa.

bild halmstad1 
  bild halmstad2

Ladda ner mer information

Pressklipp om studien

Ökade hälsan med 300 procent - på ett år. Tidningen Chef. 151009

Frisktal tredubblades med enkla knep. Svenska Dagbladet. 151010

Anställda tränade bort sjukdagarna. Hallandsposten. 151103

Anställda i hemtjänsten tränade bort sjukdagar. Suntarbetsliv.se. 160301

Annika Strandhäll (S): "Strålande", Hallandsposten 161025

Botkyrka-studien

I ett samarbete med Arbetslivsinstitutet utvärderades Proformias hälsokoncept, under åren 2002 till 2004.

476 medarbetare från 28 arbetsplatser deltog i studien. Med hjälp av slumpen placerades de olika arbetsplatserna i en av fyra utbildningsgrupper. I en grupp fick chefer utbildning i ledarskap. I en annan grupp fick medarbetare utbildning till hälsoinspiratörer. I den tredje gruppen utbildades både chefer och hälsoinspiratörer medan den fjärde gruppen utgjorde kontrollgrupp, vilken inte fick några aktiva åtgärder alls.

I gruppen där chefer och hälsoinspiratörer utbildades, var sjukfrånvaron 50 % av nivån i kontrollgruppen, efter 2 år.

Ladda ner mer information

Individanpassad friskvård

21 personer anställda inom Service och Logistik på Karolinska Sjukhuset besvarade en hälsoenkät som tog upp arbetsbelastning, livsstil, prestationsförmåga, förändringsvilja mm. Alla fick individuell feedback och stöd i digital och konsultativ form.

Denna undersökning visar att det med små medel går att förbättra den upplevda hälsan hos en grupp av medarbetare. Vid studiestart upplevde 20 % god hälsa och efter ett år var siffran uppe i nästan 50%, samtidigt som produktiviteten hade ökat med 3.2 %. Som orsak till förbättringen anges ändrat arbetssätt, bättre livsstil och förändrade faktorer i privatlivet.

Ladda ner mer information

MBL-studien

Fackförbundet SKTF (numera Vision) använde sig, under sju år, av hälsoprogrammet formgivaren kompletterat med föreläsningar, stegtävlingar, nyhetsbrev mm. Efter tre år genomfördes en uppföljning bland de 450 medlemmar som använt systemet längre än ett år. De hade då

- ökat sin fysiska aktivitet.
- minskat sin stress.
- lyckats gå ned i vikt.

Läs om vetenskapliga studier som stödjer våra koncept