Bygg in en hälsokultur i arbetslivets möten

Mellanchefer är viktiga för att få medarbetarna att prestera och må bra samtidigt. Genom att motivera till en bra livsstil, kan chefer balansera arbetsbelastningen. Det påverkar hälsan, prestationsförmågan och verksamhetens produktivitet.

Chefer som är förebilder och har regelbundna hälsosamtal, påverkar arbetsförmågan på arbetsplatsen. I en sådan hälsokultur når ni era mål snabbare, samtidigt som ni förbättrar den sociala arbetsmiljön.

Hälsoframgång i 3 tydliga steg

- förebild, hälsosamtal, APT

Chefshälsa är en metod som består av tre integrerade steg där chefen lär sig en  frågeteknik  för att motivera sig själv, medarbetaren och gruppen till livsstilsförändringar vilket skapar en bra grund för arbetsmiljöförbättringar. 

Som verktyg används ett digitalt hälsostöd för analys, motivation och uppföljning. Verktyget heter Formgivaren och är individanpassat för chef, hälsoinspiratör och medarbetare Läs mer

Steg 1 - Bli en hälsoförebild

Du startar med dig själv för att förstå konceptet, förbättra din egen hälsa och kunna visa föredöme;

• Vad är hälsa och varför är det en viktig parameter för organisationen
• Hur en god livsstil kan balansera belastningar på jobbet
• Visa sambandet mellan livsstil, belastning och ekonomi
• Hälsoanalys med återkoppling och hälsoplan
• Hur agerar jag som livsstilsledare och förebild. Hur motiverar jag andra.

Steg 2 - Motivera medarbetaren i ett hälsosamtal

I andra steget får cheferna stöd i att lära sig motiverande hälsosamtal med sina medarbetare.

Steg 3 - Motivera gruppen

När processen rullat igång, dvs alla medarbetare har en individuell handlingsplan inleds processen på grupp/enhetsnivå. En process som nu inte bara drivs av eldsjälar utan av en grupp som är fylld med energi för att förbättra hälsosituationen. 

Bevisade effekter

Chefshälsa är en effektiv metod för ökad hälsa i er organisation.
I en rapport beskriver vi 5 års erfarenheter av Chefshälsa. Här hittar du en sammanfattning av våra erfarenheter. 

Pressartiklar om studien

Frisktal tredubblades med enkla knep. Svenska Dagbladet. 151010
Anställda tränade bort sjukdagarna. Hallandsposten. 151103
Anställda i hemtjänsten tränade bort sjukdagar. Suntarbetsliv.se. 160301
Att skapa genomtänkta friskvårdslösningar. Utbildningsradion 170515