Bygg in en hälsokultur i arbetslivet

Handen på hjärtat, hur gör du för att påverka arbetsförmågan på din arbetsplats? 

Mellanchefer är viktiga för att få medarbetarna att prestera och må bra samtidigt. Genom att motivera till en bra livsstil, kan chefer balansera arbetsbelastningen. Det påverkar hälsan, prestationsförmågan och verksamhetens produktivitet.

Chefer som är förebilder och har regelbundna hälsosamtal, påverkar arbetsförmågan på arbetsplatsen. I en sådan hälsokultur når ni era mål snabbare, samtidigt som ni förbättrar den sociala arbetsmiljön.

Framgång i 3 tydliga steg

Chefshälsa är en metod som består av tre integrerade steg där chefen lär sig en  frågeteknik  för att motivera sig själv, medarbetaren och gruppen till livsstilsförändringar vilket skapar en bra grund för arbetsmiljöförbättringar. 

Som verktyg används ett digitalt hälsostöd för analys, motivation och uppföljning. Verktyget heter Formgivaren och är individanpassat för chef, hälsoinspiratör och medarbetare Läs mer

Steg 1 - att må bra som chef - kan du läsa om här

Bevisade effekter

Chefshälsa är en effektiv metod för ökad hälsa i er organisation.
I en rapport beskriver vi 5 års erfarenheter av Chefshälsa. Här hittar du en sammanfattning av våra erfarenheter. 

Pressartiklar om studien

Frisktal tredubblades med enkla knep. Svenska Dagbladet. 151010
Anställda tränade bort sjukdagarna. Hallandsposten. 151103
Anställda i hemtjänsten tränade bort sjukdagar. Suntarbetsliv.se. 160301
Att skapa genomtänkta friskvårdslösningar. Utbildningsradion 170515