Hälsoeffektivt ledarskap

Ett hälsoeffektivt ledarskap ökar den "verkliga" närvaron.  Det innebär att hälsan ökar samtidigt som effektiviteten påverkas positivt. Vårt koncept har vuxit fram hos kunder och i studier under 17 år. Vi tillhandahåller innovativa, flexibla, resultatorienterad tjänster som är anpassade för att möta våra kunders och deras medarbetares behov. Mellancheferna är nyckelpersoner i vårt koncept. Där ligger således vårt fokus. Dessa chefer behöver dock strategiskt stöd uppifrån och praktiskt stöd nerifrån. Vi utbildar därför också ledningsgrupper och hälsoinspiratörer.

Vårt arbetssätt

Proformia utbildar och stöttar organisationens ledare, på olika nivåer i organisationen i att driva hälsofrågan. Vi är vana att arbeta med ledning, mellanchefer och medarbetare. Våra tjänster kompletteras av ett webbaserat arbetssätt, vilket gör oss mycket kostnadseffektiva. Läs mer om detta under de olika menyvalen till vänster.

Ladda gärna ner vår broschyr om hälsoeffektivt ledarskap.