Hälsoeffektivt ledarskap

Ett hälsoeffektivt ledarskap ökar den s k "verkliga" närvaron i verksamheter. Det innebär att både hälsan och effektiviteten förbättras. Den dubbla effekten har vi ägnat oss åt att bevisa under flera år. I studier liksom hos våra kundföretag fortsätter samma positiva utveckling av den verkliga närvaron. Det skapar ringar på vattnet.

Vårt koncept har vuxit fram hos kunder och i studier under 17 år. Vi tillhandahåller innovativa, flexibla, resultatorienterade tjänster som är anpassade för att möta våra kunders och deras medarbetares behov. Mellancheferna är nyckelpersoner i vårt koncept. Där ligger således vårt fokus. Dessa chefer behöver dock strategiskt stöd uppifrån och praktiskt stöd nerifrån. Vi erbjuder därför strategiseminarier för ledningsgrupper och stöd till hälsoinspiratörer.

Vårt arbetssätt

Proformia utbildar och stöttar organisationens ledare, på olika nivåer i organisationen i att driva hälsofrågan. Vi är vana att arbeta med ledning, mellanchefer och medarbetare. Våra tjänster kompletteras av ett digitalt arbetssätt, vilket gör oss mycket kostnadseffektiva. Läs mer om detta under de olika menyvalen till vänster.

Ladda gärna ner vår broschyr om hälsoeffektivt ledarskap.