Bygg in hälsa i arbetskulturen

Genom att bygga in hälsa i medarbetarsamtal och på APT-möten, får du medarbetarna att må bra och prestera bättre. Här presenteras metoder för ledning, chef, HR, hälsoinspiratörer och personalgruppen

Bli en attraktiv arbetsgivare


Medarbetare som mår bra, bidrar aktivt till att göra arbetsgivare attraktiva. Hälsan verkar som en magnet, som behåller och drar medarbetare till sig. Ju bättre hälsa desto större dragningskraft
Den dubbla effekten har vi ägnat oss åt att bevisa under flera år. I studier liksom hos våra kundföretag ser vi samma positiva utveckling av en god hälsoeffektiv kultur.   

Vårt arbetssätt 


Det går att bygga in drivkrafter för hälsoutveckling i en organisation.  Mellancheferna är nyckelpersoner i vårt koncept. Där ligger således vårt fokus. Dessa chefer behöver dock strategiskt stöd uppifrån och praktiskt stöd nerifrån. Vi erbjuder därför strategiseminarier för  ledningsgrupper och stöd till  hälsoinspiratörer.

Våra tjänster kompletteras av ett digitalt arbetssätt, vilket gör oss mycket kostnadseffektiva.

Ladda gärna ner vår broschyr om hälsoeffektivt ledarskap.