Om Proformia Hälsa AB

Proformia har under 19 års tid hjälpt företag och organisationer att öka sin hälsa och produktivitet. Trots att vi är ett litet företag arbetar vi nästan uteslutande med stora kunder. Vi klarar det tack vare våra digitala hälsoverktyg, veriferade metoder och vårt expertkunnande.

Vi gör hälsan "nyttig" för arbetsgivare


Medarbetare som mår bra, bidrar aktivt till att göra arbetsgivare attraktiva. Hälsan verkar som en magnet, som behåller och drar medarbetare till sig. Ju bättre hälsa desto större dragningskraft

Det går att bygga in drivkrafter för hälsoutveckling i en organisation. Mellancheferna är nyckelpersoner i vårt koncept. Där ligger således vårt fokus. Dessa chefer behöver dock strategiskt stöd uppifrån och praktiskt stöd nerifrån. Vi erbjuder därför strategiseminarier för  ledningsgrupper  och stöd till  hälsoinspiratörer

Vår affärsidé


Vi synliggör behovet av en bra hälsa, för att medarbetare på alla nivåer, ska bli effektivare i sina arbeten. 

Med en analys identifierar vi behov och skapar handlingsplaner, för såväl individen som för organisationen. Förändringsarbetet sker med hjälp av digitala hälsoprogram varvat med strategiska metoder. Prestation och produktivitet kopplas till hälsoförbättringar som mäts på alla nivåer. Chefer och ledningsgrupper coachas i hälsofrämjande ledarskap och i livsstils-/arbetsmiljöfrågor. Tillsammans leder metodiken till ökade frisktal,
som bevisats och genomförts hos olika kunder.

Trygghet i affären


Vår metodik bygger på lång erfarenhet, vetenskapliga rön och mångåriga affärsrelationer.

  • Tydlighet - Proformia använder sig av en verifierad modell som ger resultat
  • Resultatorienterat - användning av mätmetoder för sjuk- och frisknärvaro
  • Testat - utvärderat och testat i studier
  • Säkerhet - leverantör med lång erfarenhet och vetenskaplig förankring
  • Garanti - koncept har utvärderats av Arbetsmiljöinstitutet