Om Proformia Hälsa AB

Proformia har under 17 års tid hjälpt företag och organisationer att öka sin hälsa och produktivitet. Trots att vi är ett litet företag arbetar vi nästan uteslutande med stora kunder. Vi klarar det tack vare våra digitala hälsoverktyg, veriferade metoder och vårt expertkunnande.

Vår affärsidé

Vi synliggör behovet av en bra hälsa, för att medarbetare på alla nivåer, ska bli effektivare i sitt arbete. 

Med en analys identifierar vi behov och skapar handlingsplaner, för såväl individen som för organisationen. Förändringsarbetet sker med hjälp av digitala hälsoprogram varvat med strategiska metoder. Prestation och produktivitet kopplas till hälsoförbättringar som mäts på alla nivåer. Chefer och ledningsgrupper coachas i hälsofrämjande ledarskap och i livsstils-/arbetsmiljöfrågor. Tillsammans leder metodiken till ökade frisktal,
som bevisats och genomförts hos olika kunder.

Trygghet i affären

Det är tryggt att anlita Proformia då vi har AA-rating från Soliditet och då vår metodik bygger på lång erfarenhet och vetenskapliga rön. Att vi ofta har mångåriga affärsrelationer tycker vi är ett gott tecken på detta.