Hälsoinspiratören

Hälsoinspiratören är en månatlig tidning som enkelt och regelbundet förmedlar inspiration/kunskap för att främja hälsan på arbetsplatsen. Du får uppslag på åtgärder som gör att du kan nå en mycket stor del av de anställda i kampanjform. Information om nya rön inom det hälsofrämjande området når företagets alla enheter som därmed kan samspela bättre.

Tidningen Hälsoinspiratören läses idag av cirka 100 000 hälsomedvetna medarbetare i kommuner, företag och organisationer från hela Sverige. 

hi_bladet.jpgHälsoinspiratören ges ut 12 gånger per år och distribueras via formgivaren.se eller skickas direkt till prenumeranternas mailadresser.

I varje nummer kan du läsa om:

* Ett nytt hälsotema inom kost, motion, välmående och arbetshälsa. Syftet är att ge dig uppslag för att kunna inspirera dina medarbetare/kunder/patienter.

* Aktuella forskningsrön som belyser nyttan/onyttan med olika hälsoalternativ utifrån vetenskapliga undersökningar och studier från hela världen.

* Praktiska tips på hur du kan använda innehållet i ditt vardagliga arbete som hälsoinspiratör

Faktablad
Läs här

Provnummer
- hälsoinspiratörer >>
- chefer >>

Pris tidning
Prenumeration i ett år, med obegränsat antal läsare, 12 500 kr exkl moms.
Exempel: för 100 pers blir priset  125 kr/pers och år och för 500 pers blir priset  25 kr/pers och år.

Beställningar
Klicka här för att beställa.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 08 704 95 62