Våra produkter

Här kan du läsar mer om hur våra produkter stödjer er i er hälsoprocess. Vi erbjuder en mix av digitala och tryckta produkter.

Tidningen Hälsoinspiratören

Hälsoinspiratören är vår månatliga tidning för hälsoutövare, som regelbundet förmedlar inspiration, motivation och kunskap för att befrämja hälsa på arbetsplatsen.
Läs mer >>

Formgivaren

Formgivaren är ett unikt och uttestat hälsoprogram som funnits i snart tio år. Det övergripande syftet är att inspirera till en bra hälsa i arbetslivet. Med bättre balans mellan arbetets belastning och den egna livsstilen, skapar vi förutsättningar för detta. 
Läs mer>>

Prometern

Prometern, som är Proformias hälsoenkät, stödjer individen till ökad balans och energi. Samtidigt ger vi gruppen en sammanställning, som ett underlag för att skapa en hälsoeffektiv arbetsplats.
Läs mer>>