Digital plattform för personalgruppen

Här kan du läsa mer om hur våra digitala produkter kan hjälpa er att skapa en hälsokultur i verksamheten. Analys med feedback och hälsostöd för alla, på alla nivåer. Kundundersökningar visar att upp till 60 % av medarbetarna använder verktyget och så många som 40 % av användarna förbättrar sin livsstil. Konceptet är utprovat med  goda resultat och nås idag av mer än 80 000 personer i kommuner, landsting, regioner, organisationer och företag.

Livsstilsverktyg - FORMGIVAREN

Formgivaren är ett unikt och uttestat hälsoprogram som funnits i snart tio år. Det övergripande syftet är att inspirera till en bra hälsa i arbetslivet. Formgivaren innehåller moduler för medarbetare, hälsoinspiratörer, chefer och organisation. Med bättre balans mellan arbetets belastning och den egna livsstilen, skapas förutsättningar för detta.  
Läs mer>>

Hälsoanalys med feedback och personligt stöd - PROMETERN

Prometern, är en hälsoenkät, som ger individuell återkoppling och stöd till individen. Samtidigt får gruppen en sammanställning av resultatet, som ett underlag för att skapa en hälsoeffektiv arbetsplats.
Läs mer>>

Hälsotidning - HÄLSOINSPIRATÖREN

Hälsoinspiratören är vår månatliga tidning för hälsoutövare, som regelbundet förmedlar inspiration, motivation och kunskap för att befrämja hälsa på arbetsplatsen. Till tidningen finns även    digitalt stöd med motivationsverktyg, funktioner och interaktiv utbildning
Läs mer >>