Våra digitala produkter

Här kan du läsar mer om hur våra produkter stödjer er i er hälsoprocess. Vi erbjuder en mix av digitala och tryckta produkter. Kundundersökningar visar att upp till 60 % av medarbetarna använder verktyget och så många som 40 % av användarna förbättrar sin livsstil. Konceptet är utprovat med goda resultat och nås idag av mer än 80 000 personer i kommuner, landsting, regioner, organisationer och företag.

Formgivaren - digitalt livsstilsstöd

Formgivaren är ett unikt och uttestat hälsoprogram som funnits i snart tio år. Det övergripande syftet är att inspirera till en bra hälsa i arbetslivet. Med bättre balans mellan arbetets belastning och den egna livsstilen, skapar vi förutsättningar för detta. 
Läs mer>>

Prometern - digital hälsoanalys med feedback

Prometern, som är Proformias hälsoenkät, stödjer individen till ökad balans och energi. Samtidigt ger vi gruppen en sammanställning, som ett underlag för att skapa en hälsoeffektiv arbetsplats.
Läs mer>>

Tidningen Hälsoinspiratören - digital månadstidning

Hälsoinspiratören är vår månatliga tidning för hälsoutövare, som regelbundet förmedlar inspiration, motivation och kunskap för att befrämja hälsa på arbetsplatsen.
Läs mer >>

Hälsoinspiratörsstöd - digitala hälsoverktyg

För hälsoinspiratörer finns även ett digitalt extrastöd med diskussionsforum, motivationsverktyg, artiklar och utbildning finns att komplettera till tidningen Hälsoinspiratören
Läs mer>>