Välkommen till min inspirationsblogg!

Hälsa i alla former har fram till nu handlat om fördelar för kroppen. Men nu ändras den bilden. Forskning visar att även hjärnan stärks av muskler och bakterier. Nyheten idag är alltså hur vi alla kan självmedicinera oss med motion och mat. Välkommen att läsa om hur vetenskapen revolutionerar vårt sätt att leva.