Aktuellt om Proformia

Strategiskt stöd till kulturförvaltning i Halmstad kommun

(17-08-01) Proformia får i uppdrag av Kulturförvaltningen att skapa grunden för ledningshälsa, ett strategisk satsning för att öka hälsan inom förvaltningen. Satsningen innebär att ta fram en bakgrundsanalys med nulägesrapport. Analysen ligger till grund för en diskussion i ledningsgrupp och medarbetargrupp. Med input från ledning och medarbetare tar Proformia fram en handlingsplan med insatser samt riktlinjer för ett långsiktigt hälsoarbete med gemensam struktur i verksamheterna.

Hemvårdsförvaltningen i Halmstad

(17-07-01) Hemvårdsförvaltningen i Halmstad har upphandlat ytterligare ett block med utbildning av chefer utifrån den framgångrika studien på Snöstorps hemtjänstenhet.

Ministerbesök i Halmstad

(16-10-25) Socialförsäkringsministern Annika Strandhäll (S) besökte igår Snöstorps hemtjänstcentral. Snöstorp var den aktiva gruppen i Proformias studie som mynnade ut i ökade frisktal. Enligt en artikel i Hallandsposten var Annika Strandhäll "imponerad över hur mycket friskare hemtjänstpersonalen i Snöstorp blivit med träning."

Halmstad kommun

(16-08-31) En omfattande hälsoprocess hos chefer och medarbetare inom Hemvårdsförvaltningen startar i gång i höst. Proformia utbildar och coachar i Chefshälsa i en process som sker i flera steg. Uppdraget skall följa samma linjer som den framgångsrika studien som genomfördes på en enhet inom samma förvaltning. 

Synergier mellan livsstil och arbetsmiljö

Proformia har länge propagerat för att insatser för levnadsvanor och god arbetsmiljö bör synkroniseras till en gemensam process. Det finns en hel del som talar för detta. Här nedan kan du läsa mer i en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet den 9 mars och få mer information i form av ett seminarium anordnat av Proformia och en sammanställning av det  vetenskapliga nuläget.  

Debattartikel - Klicka här


Seminarium - Klicka här


Vetenskapligt referat - Klicka här